עיריית הרצליה

  רשות זמינה תיק תושב פורטל התשלומים לרשויות המקומיות החברה לאוטומציה  

שים לב
בעת התחברות כמשתמש אדמין ההרשמה לא תתבצע
אולם תוכל לצפות בהרשמה שנעשתה או לשחזר תקלה.