עיריית נס ציונה

האתר יפתח לצפייה בשיבוצים בתאריך 01/08/2017 בשעה 08:00 עד התאריך 16/08/2017 בשעה 23:00

הורים שלום רב,

הנכם מוזמנים לצפות בפרטי השיבוצים הסופיים לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ח.

ועדת הערעורים דנה בבקשות והגיעה להחלטות ע"פ הקריטריונים שפורסמו בחוברת הרישום.

האתר יהיה פתוח לצפייה בין התאריכים 1 באוגוסט  ועד ה- 16 באוגוסט  
ובנוסף ישלחו מכתבי השיבוץ בדואר.

אנו מאחלים לילדים ולהורים שנת לימודים פוריה ומוצלחת

מחלקת גני הילדים

מצב שיבוץ

לצורך צפייה בשיבוץ אנא מלא את פרטי הזיהוי הבאים, כולל ספרת ביקורת.
החלף קודהשמע קוד
 

שים לב
בעת התחברות כמשתמש אדמין ההרשמה לא תתבצע
אולם תוכל לצפות בהרשמה שנעשתה או לשחזר תקלה.