עיריית ראשון לציון

מידע להורי התלמידים לכיתה א':

לאחר קבלת השיבוץ עליכם להירשם בבית הספר אליו שובץ ילדכם.

לפרטים נוספים:

http://www.rlz-edu.org.il/?CategoryID=1243&ArticleID=2307&dbsAuthToken

מידע להורי התלמידים העולים לחט"ב ולעולים לחט"ע:

בקשות העברה ניתן להגיש בין התאריכים: 26/3/2017 - 13/5/2017.

הנכם מתבקשים להירשם תחילה למקיף ששובצתם במזכירות המקיף,

לאחר מכן למלא בקשת העברה באינטרנט, בצירוף כל המסמכים

הרלוונטיים, כפי שרשום בחוברות שחולקו.

הבקשה תוצג בפני וועדת ערר אשר תתכנס במהלך חופשת הקיץ.

המסמכים הרלוונטיים ישוקפו בפני וועדת ערר על ידי מנהלת אגף חינוך על יסודי.

עוברי זרם - מעבר מבי"ס חילוני לדתי ולהיפך:  אין צורך לבצע רישום במקיף – ניתן להגיש בקשת העברה באמצעות האתר או פקס או מייל ליחידת הרישום (פרטים מטה).

פרטים מורחבים בחוברת הרישום ובפורטל החינוך.

טופס ויתור סודיות ניתן להוריד מפורטל החינוך – על יסודי.

תלמידים שאינם יכולים להגיש בקשת העברה באינטרנט, מוזמנים לשלוח  לא יאוחר מה- 13/5/17,  לפקס מספר: 03-9547120    או 

למייל: alyesodi@rishonlezion.muni.il

העברות

לצורך הגשת בקשה להעברה אנא מלא את פרטי הזיהוי הבאים, כולל ספרת ביקורת.
*
החלף קודהשמע קוד
 


שים לב
בעת התחברות כמשתמש אדמין ההרשמה לא תתבצע
אולם תוכל לצפות בהרשמה שנעשתה או לשחזר תקלה.