מועצה מקומית קרית עקרון

הורים נכבדים,

שנת הלימודים תשע"ח בפתח ואנו מתבקשים להיערך אליה בהתאם. כחלק מההערכות אנו מגישים לכם חוברת זו בה אנו מציגים את נהלי הרישום והשיבוץ לילדי הגן ,כיתות א' והחטיבה העליונה. מערך גני הילדים בקריית עקרון מתרחב, כיום פועלים 20 גני ילדים בתפוסה מלאה ,וזוהי עדות מצוינת לכך שהתושבים רוחשים אמון למערכת החינוך היישובית .

לקראת השנה הבאה אנו נערכים לפתוח גן ממ"ד (ממלכתי דתי) בשכונת "חבצלת הצעירה" כדי לתת מענה מיטבי למגוון האוכלוסיות בישוב .מועצת קריית עקרון שמה בראש סדרי העדיפויות את נושאי החינוך, לצד ההשקעה הרבה בתוכניות חינוכיות והעשרה, חידשנו תכניות  לילדי גן חובה הוספנו את תוכנית  סיפורטרון , בעלי חיים ,גוגלה תעשיידע קידמנו סנדאות הורים לקראת כניסת ילדיהם לגני טרום חובה סדנאות להורים שילדיהם עולים לכיתה א'.

התקנה החדשה של הגבלת מספר הילדים הלומדים בכיתות א', אפשרה לנו לפתוח כיתה א' נוספת בבתי הספר היסודיים  ,הקצנו סייעת נוספת לכיתות א'  במימון המועצה הקצאה המאפשרת למידה בקבוצות קטנות רכישת הקריאה והכתיבה באופן מיטבי .

בישוב פתחנו מרכז למידה לתלמידי שכבות ו'- י' הנותן מענה לתגבור חיזוק וצמצום פערים במקצועות הליבה. עבורכם ההורים הרישום למסגרות החינוך מרגש והינו בעל משמעות רבה  ועל כן אתם מתבקשים  לפנות למחלקת החינוך, על מנת לרשום את ילדיכם לשנת הלימודים הבאה.

אנו מבקשים כי תקדימו להירשם על מנת שנוכל להיערך בהתאם לשנת הלימודים הבאה.


בכבוד רב ,

נועם אהרון   
                              חובב צברי            אביבה וגנר

משנה לראש המועצה                 ראש המועצה         מנהל המחלקה לחינוך
מחזיק תיק החינוך והבטחון 
  
       

רישום למוסדות חינוך

רישום באינטרנט הסתיים. נא פנה לרשות.

שים לב
בעת התחברות כמשתמש אדמין ההרשמה לא תתבצע
אולם תוכל לצפות בהרשמה שנעשתה או לשחזר תקלה.