עיריית ראשון לציון

הורים יקרים,

לפרטים נוספים לגבי השיבוץ ובקשות ערר (העברות) לגנים:

http://www.rlz-edu.org.il/?CategoryID=1242&ArticleID=2390

לפרטים נוספים לגבי הרישום לכיתה א':

לאחר קבלת השיבוץ עליכם להירשם בבית הספר אליו שובץ ילדכם.

http://www.rlz-edu.org.il/?CategoryID=1243&ArticleID=2307&dbsAuthToken

לפרטים נוספים לגבי הרישום לבתי הספר העל יסודיים :

http://www.rlz-edu.org.il/?CategoryID=1082&ArticleID=2349

 

 

העברות

לצורך הגשת בקשה להעברה אנא מלא את פרטי הזיהוי הבאים, כולל ספרת ביקורת.
*
החלף קודהשמע קוד
 


שים לב
בעת התחברות כמשתמש אדמין ההרשמה לא תתבצע
אולם תוכל לצפות בהרשמה שנעשתה או לשחזר תקלה.