תפריט נגישות
הננו שמחים להעמיד לרשותך שירות רישום לחוגים ברשויות המקומיות.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.

מבשרת ציון

רישום לצהרון ניצנים לשנת הלימודים תשע"ט

 "ניצנים" הינה תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך. במבשרת ציון ימשיכו הצהרונים     לפעול בשנה"ל תשע"ט דרך מכרז של החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי. הזכיין השנה הינה חברת "קיטו מרום", שמפעילה תכניות העשרה חינוכיות ברחבי הארץ מזה כ-25 שנים.

 בתכנית "ניצנים" יזכו המשתתפים בתכנים לימודיים וערכיים ובהם: פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, 3 חוגי העשרה בשבוע, סיוע בהכנת שיעורי בית, ארוחה חמה ומזינה ועוד.

 הפעילות בצהרונים תתקיים בין התאריכים כ"ב אלול התשע"ח 2.9.18 – כ"ז סיון התשע"ט 30.06.19.

 הפעילות מתקיימת 5 ימים בשבוע, מתום יום הלימודים עד השעה 16.45 – כל תלמיד בבית ספרו ללא צורך בהסעות.

 לתשומת לבכם, אין אפשרות להירשם לתכנית חלקית – הנרשמים נרשמים לכל חמשת הימים ולכל הפעילויות.

 כל קבוצת צהרון תלווה ע"י צוות הכולל מדריכה וסייעת. הצוותים עוברים בכל שנה הכשרה בתכנית הפדגוגית- החברתית וכן ריענון בנהלי הביטחון, הבטיחות והתזונה הבריאה.

 על-פי הנחיות משרד החינוך מספר הילדים התקני לפתיחת קבוצה עומד על 25 משתתפים. המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קבוצה אם הרישום יהיה נמוך מידי. במקרה שייפתח צהרון בקבוצה גדולה וכמות הילדים תרד במהלך השנה לפחות מ-15 ילדים תהיה המועצה רשאית להפסיק את פעילות הצהרון בהודעה של חודש מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.

הרישום לצהרון כולל גם שני ימי פעילות ארוכים (07:45 – 16:00) בימי חופשה שיתואמו עם הנהגת ההורים (כידוע, החל משנה"ל תשע"ח משרד החינוך מפעיל גם את תכנית "בית הספר של החגים" על-פני 10 ימים בחופשות חנוכה ופסח – פעילות זו נפרדת מפעילות הצהרון והיא פתוחה לכלל תלמידי כיתות א'-ג' שירשמו אליה החופשות)

 הזנה: המשתתפים מקבלים ארוחת צהריים חמה מחברת קייטרינג שתיבחר ע"י וועדת ההיגוי בה חברים נציגי הורים. התפריט יפוקח על-ידי התזונאית היישובית, גב' שרון פיקאר ובבקרה יומיומית של צוותי הצהרונים באמצעות משובים.

 בקשות לביטול השתתפות בפעילות במהלך שנת הפעילות יש להגיש בכתב למחלקת החינוך במועצה עד ליום 14 בכל חודש. הביטול ייכנס לתוקפו החל מה-1 לחודש העוקב ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי.

 עלות הצהרון: כיתות א'-ב' 785 ₪ לחודש, על סכום זה יצטרף סבסוד משרד החינוך בסך 150 ₪.

 כיתות ג' – 935 ₪ לחודש (במימון מלא של ההורים).

לשאלות ובירורים נוספים, ניתן לפנות לגב' דנה בריק, רכזת יישובית של הצהרונים, טלפון 058-4021315

או למחלקת החינוך במועצה 02/5348516.

מצפים לראותכם בצהרון ניצנים

יורם שמעון 

דנה בריק 

 יואב שור

ראש המועצה

 רכזת יישובית לתכנית ניצנים 

מנהל המחלקה לחינוך

 

 

תמונה של קופסה