תפריט נגישות
הננו שמחים להעמיד לרשותך שירות רישום לחוגים ברשויות המקומיות.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.

דבר אגף הספורט

תושבים יקרים, מצ"ב לשירותכם מערכת רישום לחוגי הספורט של העירייה.

באפשרותכם, בלחיצת כפתור להירשם לחוגי הספורט המיועדים הן לצעירים והן לבני גיל הזהב.

בברכת חוויות מהנות וספורטיביות לכולנו,

אגף הספורט

תמונה של קופסה