תפריט נגישות
הננו שמחים להעמיד לרשותך שירות רישום לחוגים ברשויות המקומיות.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.

דבר ראש העיר

תושבי סביון היקרים, כחלק מהשירות לתושב שמעניקה המועצה, אנחנו שמחים להציע לכם את הדרך החדשה, הנוחה והמהירה לרישום לחוגים ולקייטנות. שלכם, מוטי לנדאו ראש המועצה

תמונה של קופסה