תפריט נגישות
הננו שמחים להעמיד לרשותך
שירות תשלומים לרבות תשלומים לגני ילדים

הורה יקר,

בכל שאלה או בעיה שעולה במהלך התשלום, יש לפנות למינהל החינוך בטלפון  37 / 04-9578805. 

תמונה של קופסה