תפריט נגישות
הננו שמחים להעמיד לרשותך שירות רישום לחוגים ברשויות המקומיות.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.

מבשרת ציון

תכנית בית ספר של החגים בחנוכה בהתאם למתווה "ניצנים"  לקיצור החופשה

בהמשך לפרסומי משרד החינוך, המועצה המקומית תצטרף גם השנה לתכנית "בית הספר של החגים" עבור תלמידי כיתות א'-ג' שתתקיים בחופשת חנוכה ובחופשת הפסח.

את התכנית תרכז חברת "קיטו מרום שמפעילה את צהרון "ניצנים" , ועיקרה הרחבת פעילותה שתוכננה לתאריכים 4.12.18-10.12.18 , כ"ו בכסלו- ב' בטבת תשע"ט ( להוציא יום שישי 7.12.18) גם לילדים שלא משתתפים במהלך השנה בצהרון.

ילדים הרשומים למסגרת צהרון "ניצנים" ימשיכו להיות בתכנית בהתאם למתווה המקורי של תכנית הצהרון, החל בשעה 08:00 (כניסה לבתיה"ס תותר מהשעה 07:45) ועד לשעה 16:00- ילדים אלו אינם צריכים לבצע רישום או תשלום נוסף, מאחר שהפעילות בחופשה תוכננה ותואמה מראש ומשולמת במסגרת התשלום השוטף לצהרון.

הורי ילדי צהרון ניצנים המעוניינים במסגרת מתבקשים לעדכן את צוות הצהרון בלבד.

ילדי צהרון ניצנים יקבלו את ארוחת הצהריים אחרי סיום תכנית הבוקר (בשעה 13:00 וימשיכו בפעילות החוגים השוטפת, הכוללת את חוגי ההעשרה ופעילות הצוות) – סיום הפעילות בשעה 16:00 (ולא 16:45).

 

ילדים שאינם רשומים למסגרת צהרון "ניצנים" יוכלו להירשם לתוכנית חופשת החג לשעות 8:00-13:00 בלבד , בעלות של 150 שח לכל חמשת ימי הפעילות (לא ניתן לשלם תשלום אחר בעד השתתפות חלקית!)

הרישום יתבצע בקישור המתאים באתר המועצה www.m-zion.org.il. הנרשמים מתבקשים בהמשך לרישום לשלוח מסמך הצהרת בריאות חתום לדנה בריק, מנהלת תכנית ניצנים בדוא"ל: nitzanim.dana@gmail.com

 

על מנת שנוכל להיערך כראוי לתכנית חשוב לנו שיתוף הפעולה מצדכם והרישום המוקדם. לפיכך נודה על ביצוע רישום בפועל עד ליום 5.11.18.

 

בהתאם לנתוני הרישום שיתקבלו נשבץ את הילדים שאינם משתתפים דרך קבע בצהרון בקבוצות שפועלות בתוכנית "ניצנים" ובלבד שמספר הילדים בקבוצה לא יעלה על 34. במידת הצורך תפתחנה קבוצות נוספות.

פתיחת קבוצה נוספת תתאפשר רק אם מספר הנרשמים מעבר לקבוצות הנ"ל יעמוד על 20 ילדים לפחות.

במקרה שנדרש לפתיחת מספר קבוצות גדול משנוכל לקיים, קדימות תינתן לפי מועד הרישום בפועל – לפיכך נא הזדרזו להירשם.

יודגש:

·         ככל שיתברר שאנו לא מצליחים לגייס את כוח האדם הנוסף שיידרש לפתיחת קבוצות נוספות    

        עד ליום 15.11.18 המועצה  תודיע להורים שאין באפשרותה לתת מענה, הרישום יתבטל   

        והתשלום יוחזר להורים.  

·     ביטול  רישום ע"י ההורים עד 15.11.18 יזכה את ההורים בהחזר כספי.

       ביטול רישום ע"י ההורים במועד מאוחר יותר יהיה ללא החזר כספי.

·      הסעות תלמידים מטעם המועצה יתקימו בכפוף למסלולים השוטפים במהלך שנה"ל. רק ילדים הרשומים למערך ההסעות באופן שוטף יוכלו להנות משרות זה.

·      תוכנית הפעילות תכלול בעיקר העשרה, יצירה והוואי (ברוח החג)- התוכנית המפורטת תפורסם לאחר שנסיים את ההיערכות, כשבוע לפני היציאה לחופשה.

 

קייטנה מהנה לכולנו,

 

יואב שור

מנהל המחלקה לחינוך

יהודה לוי

חב' קיטו מרום

דנה בריק

רכזת "ניצנים" בישוב

 

 

תמונה של קופסה