תפריט נגישות
טבלא ראשית
מפת אתר
טבלה ראשית של דף ראשון
טבלה שמאלית של דף ראשון
טבלת לוגו של דף ראשון
הננו שמחים להעמיד לרשותך שירות רישום לחוגים ברשויות המקומיות.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.
דבר ראש העיר
דבר ראש העיר דבר ראש העיר תמונה של קופסה

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים!

המועצה המקומית שמחה להצטרף לרפורמת הצהרונים בבתי הספר במתווה תכנית "ניצנים" המאושרת ע"י משרד החינוך.

תכנית הצהרונים נבנתה תוך שיתוף פעולה הדוק של וועד ההורים היישובי ומחלקת החינוך במועצה כחלק ממאמצי המועצה להנגיש לילדים ולהורים, שירותים מיטביים.

אני מודה לשותפים על הסיוע בהעמדת שירות זה, חרף לוח הזמנים הקצר שעמד לרשותנו מאז החלה הרפורמה.

מאחל לכולם הצלחה ושנת לימודים פורייה.

שלכם ,

יורם שמעון

ראש המועצה

תמונה של קופסה