תפריט נגישות
הננו שמחים להעמיד לרשותך שירות רישום לחוגים ברשויות המקומיות.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.

דבר ראש העיר

תושבים והורים יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם שירות חדש לתושב

מערכת רישום מקוונות לחוגים

מטעם מועצה אזורית גן רוה.

רשימת החוגים מופיעה בתחילת היישום.

תמונה של קופסה