תפריט נגישות
הננו שמחים להעמיד לרשותך שירות רישום לחוגים ברשויות המקומיות.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.

.

חזון החינוך בגלבוע

"יהיו מעשי החינוך בגלבוע כמעשה אומן פסיפס, היוצר קהילה אזורית מגוונת,  על אדמת העמק  בנופי  הגלבוע .

יהא החינוך בגלבוע ,חולייה מקשרת בין נכסי העבר לבין חלומות העתיד, מבוסס על הבניית דעת וחינוך לערכי שיוויון וכבוד בין בני האדם.

תהא העשייה החינוכית  ,מטפחת זהות ומעוררת גאווה, מעצימה את תחושת השייכות של ילדיה ובוגריה לקהילת הגלבוע, למדינת ישראל ומטביעה חותם בחברה. 

 

תמונה של קופסה